Naší filozofií

je poskytování odborných fyzioterapeutických služeb nejširší veřejnosti v oblasti léčebné i preventivní. Naši odborní fyzioterapeuté používají nejnovější léčebné postupy, neustále si zvyšují odbornou kvalifikaci. Poskytovaná ambulantní péče probíhá v příjemném prostředí s využitím nejmodernějšího vybavení.

Profesionální přístup

Všichni naši odborní fyzioterapeuté mají dlouholetou praxi a svou práci vykonávají odborně, s pokorou, radostí a empatií.

image-divider