K rehabilitaci na RehaCentrum Český Těšín s.r.o.se můžete přihlásit několika způsoby: osobně, telefonicky, nebo se dotázat prostřednictvím kontaktního formuláře.

  • Osobně i telefonicky k ordinujícímu lékaři, kde budete objednán na den a přibližnou hodinu. Donesete platnou průkazku zdravotního pojištění, lékařské zprávy týkající se momentálního zdravotního stavu, možné i výsledky RTG, MR, CT a ostatní, při telefonickém objednání uvedete Vaše jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu a Vaše telefonní číslo a e-mail.
  • osobně s  platným poukazem na vyšetření //ošetření FT, průkazku zdravotní pojišťovny. Poukaz na vyšetření/ošetření vám může vypsat praktický lékař nebo odborný (např. ortoped, neurolog, gynekolog, dětský lékař nebo lékař jiné specializace).
    S tímto poukazem si poté musíte přijít objednat termín osobně, případně to může udělat taktéž osobně pověřená osoba disponující vaší kartičkou pojištěnce, v době PO-Čt 6:00 - 15:00, Pá - 6:00-14:00 na příjmové pracoviště.

RehaCentrum Český Těšín s,r.o. je ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 211, 213.

Průkazku zdravotní pojišťovny a lékařské zprávy týkající se momentálního zdravotního stavu.

Poukaz na vyšetření/ošetření FT vám může vypsat praktický lékař nebo odborný lékař (např. ortoped, neurolog, gynekolog, dětský lékař nebo lékař jiné specializace).

Čekací doba závisí na momentální vytíženosti a počtu pacientů. Nejpozději do 15 dnů, akutní stavy - úrazovky , dostanou vždy  první termín rehabilitace .