Metodika Robina McKenzieho se opírá o klinickou diagnozu s využitím mechanické diagnostiky a speciální pohybové terapie zakládající se na aktivním cvičení opakujících se pohybů speciálně individuálně vybraných pro klienta. Cílem terapie je ovlivnění samotné příčiny vzniku nemoci, nejen jeho důsledku. Terapie vede k trvalejšímu efektu léčby a možnosti autoterapie.

U nás i v zahraničí je McKenzie diagnoastická metoda považována za zlatý standart včasné diagnostiky a spolu s cílenou terapií umožňuje rychlejší návrat pacientů do aktivního života.

S metodou je oprávněn pracovat jen Autorizovaný specialista, Cert. MDT Mckenzie ® metody. Renáta Buczková Cert. MDT

Indikace: léčba bolestivých stavů páteře a končetinových kloubů.

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře je funkční diagnosticko-léčebný přístup založený na principech vývojové kineziologie. Rozumíme tím optimální držení těla i správný průběh pohybu u zdravých dětí. Cílem terapie je optimalizovat svalové souhry s ideálním rovnoměrným zatížením kloubů.

Terapeut pracuje s klienty ve vývojových pozicích ontogeneze jedince, ve kterých se pacient učí znát ideální nastavení polohy kloubů a svalovou aktivaci nejen ve statických polohách, ale i v průběhu pohybu. Edukace klienta vede k samostatnému pravidelnému cvičení.

DNS je vhodná pro děti i dospělé.

Indikace:

 • vadné držení těla u dětí i dospělých, bolesti zad, skoliózy...,
 • poruchy pohybového aparátu, ortopedická onemocnění,
 • poúrazové stavy pohyb. aparátu,
 • neurologická onemocnění,
 • zlepšení pohybové koordinace.

Metoda Ludmily Mojžíšové je velmi úspěšná léčebná metoda, uznaná jako první volba v léčení funkční ženské sterility.

Rehabilitační metoda vznikla na základě dlouholeté rehabilitační praxe paní L.Mojžíšové v léčbě bolesti zad.

Technika spočívá v šetrné mobilizaci páteře, žeber a kloubů, v uvolnění a protažení zkrácených svalů a posílení svalů oslabených.

Směšné cviky, jak jim L. Mojžíšová říkala pro jejich jednoduchost, pomohly na svět mnoha dětem.

Efekt léčebné metody byl prokázán i u mužů, kterým byla prokázána neschopnost oplodnění pro špatný spermiogram (základní laboratorní metoda při vyšetření mužské neplodnosti, která posuzuje počet spermií, jejich vitalitu, pohyblivost a kvalitu).

Indikace:

 • vertebrogenní obtíže,
 • funkční ženská sterilita, inkontinence u žen, bolestivý pohlavní styk, bolestivá či chybějící menstruace,
 • neideální spermiogram u mužů.

Fyzioterapie inkontinentních pacientů – Ostravský koncept pro ženy, muže, děti.

Inkontinence je výraz, kterým se označuje samovolný, vůlí neovlivnitelný a tedy nedobrovolný únik moči.

Dochází k němu při narušení základních funkcí dolních cest močových (močového měchýře  a močové trubice). Existuje mnoho příčin, které ho vyvolávají. Nedobrovolný únik moči není samostatné onemocnění, ale je to příznak, který poukazuje na více či méně komplexní poruchu dolních cest močových.

Občasné klinicky nevýznamné stresové inkontinence má v průběhu  svého života  40 – 63% žen. Klinicky závažnou stresovou inkontinenci trpí asi 20% žen ve věku kolem 45 let a s věkem toto číslo roste. Asi 30% žen, které hodnotí svou inkontinenci jako každodenní a těžkou, vyhledává odbornou pomoc.

Léčba spočívá v nácviku selektivní volní aktivity svalů pánevního dna, ve správném použití volní kontrakce těchto svalů v krizových situacích a dále použití elektrostimulační techniky vaginální sondou a v biofeedbacku.

Léčba je dlouhodobá a první výsledky se mohou očekávat zhruba za 2 měsíce, aby se tak vyhnulo případnému zklamání.

Elekrostimulační vaginální sonda není hrazena zdravotní pojišťovnou, tu si klientka kupuje a stává se majetkem klientky.

Sonda se dováží ze zahraničí, její cena se odvíjí od ceny Eura na trhu.

Feldenkraisova® metoda je výchovným systémem, psychosomatickým přístupem pohybové výuky vyžívající cíleně vnímání pohybu, pozornosti, uvědomění si sama sebe.

Je založena na principech fyziky, biomechaniky a empirického pochopení učení a lidského vývoje.

Klientovi se nabízí 2 možnosti výuky individuálního nebo skupinového charakteru. Během cvičení  jsou pohyby funkčně opakovány, provádí se pomalu, bez úsilí, se sebeuvědomováním. Cvičením dochází ke zlepšení vnímaní vlastního těla, vnímání obrazu o sobě samém. Mění se pohybové projevy, stereotypy, zlepšuje se možnost pohybu, optimalizuje se svalová síla, což vede k efektivnějšímu pohybovému projevu.

Cvičení je vhodné pro široké spektrum klientů nejen s pohybovými potížemi, ale i pro radost z prožitku pohybu.

Metoda vyvíjená MUDr. Smíškem od roku 1980 zahrnující diagnostiku i terapii. Cílem rehabilitačního cvičení zaměřeného na páteř je vytvoření svalového korzetu, jakožto příčiny řady zdravotních problémů. Cvičení využívá elastické lano Spirální Stabilizace k optimálnímu zapojení svalových skupin. Možnost preventivního, léčebného, ale i kompenzačního cvičení (nejen ve sportu) je určená pro široké spektrum klientů.

Indikace:

 • prevence degenerací páteře,
 • bolesti zad funkčního i strukturálního charakteru (např. kompenzace negat. vlivů sedavého životního stylu, vadné držení těla,výhřezy meziobratlových plotének, poruchy zakřivení páteře, skoliózy...,
 • rehabilitace klientů po výměnách velkých kloubů,
 • plochonozí.

Prof. MUDr. Václav Vojta byl český lékař specializací dětský neurolog.

Vojtův princip je diagnostický a terapeutický reflexní systém hybných poruch hlavně u dětí. S úspěchem se využívá i u dospělých s neurologickými, vertebrogenními obtížemi.

Stimulací daných aktivačních zón na těle pacienta v určité poloze dochází přes impulzy (aferentaci) směřující do centrálního nervového systému ke spouštění a ovlivňování motorického programu. Aktivují se tak dílčí modely, které jsou aktivovány nezávisle na vědomí člověka a jsou obsažené ve fyziologickém vývoji jedince, v lidské vertikále. Součásti terapie u dětí je i instruktáž rodičů v aktivaci reflexní lokomoce, kteří v terapií pokračují v domácím prostředí.