výskytem chronických pohybových obtíží v pohybovém aparátu musíme pátrat po příčině vašich recidivujících problémů. Zaměřujeme se na Vaši pracovní polohu spojenou s pracovním místem. Sledujeme Váš pohybový projev, návyky. Cílem naší intervence je analýza Vašich pohybových projevů či pracovní polohy vedoucí k přetěžování určitých segmentů a návrh preventivních opatření z pohledu ergonomie, školy zad, možností kompenzačního cvičení a vhodné pohybové aktivity. Cena  dle platného ceníku.

U nejistoty optimálního pohybového projevu vašeho dítěte…

Stále častěji se vlivem životního stylu spojeného s nedostatečnou pohybovou aktivitou setkáváme s nejistotou u rodičů, zda-li jejich dítě předškolního, školního věku, má optimální držení svého těla a pohybové projevy. Nabízíme Vám možnost konzultace s našimi odbornými fyzioterapeuty, kteří Vám zhodnotí funkční odchylky pohybového systému Vašeho dítěte a nabídnou možnosti ovlivnění pohybového systému.

U novorozenců a kojenců, u kterých ošetřující lékař nebo Vy sami projevíte nejistotu se správným pohybovým vývojem, nabízíme konzultaci našich specialistů, kteří jsou vzděláni ve vývojové kineziologii. Poradí Vám, jak správně manipulovat s dítětem, vhodně rozvíjet jeho pohybové dovednosti a jakým pohybovým činnostem se vyhnout. V případě zjištění závažného nedostatku v pohybovém projevu Vašeho dítěte Vám doporučí vyšetření dětským neurologem.


Samoplátci

Nabízíme možnost konzultace Vašeho pohybového problému z pohledu fyzioterapeuta.

Po vstupním kineziologickém vyšetření navrhneme možnosti terapie. K terapii přistupujeme individuálně dle vašich možností a potřeb. Využíváme široké spektrum fyzioterapeutických metod - měkké a mobilizační techniky, metody na neurofyziologickém podkladě, tejpování a mnoho dalších.

Není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Terapie do 50-55 min. včetně vyšetření 800 Kč.

Terapie do 25 minut 400 Kč.