Je zdravotnická profese spolupracující s ostatními medicínskými odbornostmi v rámci multidisciplinárního přístupu s cílem zajistit individualizovaný léčebný program pro každého jednotlivého klienta s přihlédnutím ke všem specifikám jeho onemocnění a potřebám. Uplatňuje se v podpoře zdraví, výchově ke zdraví, v prevenci úrazů, v léčebné péči, rehabilitaci.

Terapeutické působení různých druhů zevní energie na živý organismus. Elektroterapie je oblast fyzikální terapie, která využívá aplikace proudů nebo impulzů na organismus pro účely terapie, případně diagnostiky. Na našem pracovišti využíváme vysokoindukční magnetoterapii, elektroterapii, přístrojovou lymfodrenáž, léčbu ultrazvukem, kombinovanou terapii, termoterapii i hydroterapii.

Zjišťování obtíží, odebrání anamnézy, vyšetření pohledem, pohmatem, vyšetření pohybových stereotypů, funkční testování a jiné. Vytvoření pracovní hypotézy ohledně pravděpodobně možné příčiny obtíží, bolestí. Stanovení rehabilitačního plánu s návrhem  terapie včetně instruktáže pro následný domácí režim.

Ano, vezměte s sebou lékařské zprávy týkající se vašeho momentálního zdravotního stavu. Kontaktujte se telefonicky na čísle +420 558 737 014 nebo +420 910 803 803.
Po vzájemné dohodě Vám nabídneme termín návštěvy.

Můžete svou nejistotu skonzultovat s našimi specialisty, kteří jsou vzděláni  ve vývojové kineziologii. Poradí Vám, jak manipulovat s dítětem, jak vhodně rozvíjet pohybové dovednosti a kterým pohybovým činnostem se vyvarovat.  V případě zjištění závažného nedostatku v pohybovém vývoji dítěte Vám doporučí vyšetření dětským neurologem.

Ano, nabízíme dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Lze je zakoupit v příjmové ambulanci v přízemí budovy.

Ano, v kontaktech naleznete možnosti spojení s námi a to buď  telefonicky nebo přes email a dle Vašich možností nalezneme náhradní řešení.

Ptejte se

Pokud jste nenašli odpověď, napište nám.