ELEKTROTERAPIE

Terapie vysokoindukčním elektromagnetickým stimulátorem SALUS Talent. Přístroj generuje pulzní elektromagnetické pole, které na rozdíl od klasické magnetoterapie využívá vysokých indukcí (až 2,5 tesla), což umožní elektromagnetickou stimulaci i hluboko uložených tkání.

Působením vysokoindukční elektromagnetické stimulace ve tkáních dochází:

  • ke snížení bolesti,
  • zmenšení otoku,
  • zlepšení vlastností vaziva, synoviální tekutiny v kloubech,
  • zlepšení rozsahů postižených kloubů.

Výhody této terapie:

  • časný a dlouhotrvající analgetický efekt
  • možnost ošetření i hluboko uložených tkání
  • vysoká účinnost léčby degenerativních onemocnění pohybového systému

Terapie vysokoindukční elektromagnetickou stimulací je určena k ošetření:

  • kloubů – artrózy, artropatie,…
  • entezopatií – úponových bolestí (např. tenisový loket, golfový loket)
  • bolesti zad (v rámci komplexní rehabilitace)

poúrazových stavů pohybového systému.

Klasická magnetoterapie s indukcí řádově jednotky až desítky mT.

Přístrojová lymfodrenáž využívá tlakové vlny k působení na mízní a žilní systém. Účinně ovlivňuje otoky, zlepšuje buněčný metabolizmus, imunitu, napomáhá regeneraci po úraze, operaci, zvýšené námaze. Pro své účinky je oblíbená i k ovlivnění celulitidy a detoxikaci organizmu. Před přístrojovou lymfodrenáži je vhodné manuálně uvolnit lymfatické uzliny.

Není hrazena ze zdravotního pojištění. (cena v sazebníku).

Jedná se o oblast fyzikální terapie využívajících aplikace elektrických proudů a/nebo impulzů na organizmus pro účely terapie, případně diagnostiky. Podle parametrů proudů lze docílit snížení bolesti, svalové uvolnění, protizánětlivý účinek, posílení svalů atd.

Výrazně efektivní terapie pro ošetření svalových spazmů a spoušťových bodů – tzv. trigger pointů.


MECHANOTERAPIE

Pro svůj terapeutický účinek využívá mechanické chvění (vlnění), které prochází do tkání. Podle použité frekvence lze cílit účinek na svaly uložené povrchověji nebo ve větší hloubce.

Využíváme účinku negativní termoterapie prostřednictvím přístroje CRYO 6. V současnosti jde o nejsofistikovanější kryoterapii, která používá extrémně chladný vzduch pro optimální léčbu otoku a bolesti.

Nabízíme i pozitivní termoterapii prostřednictvím rašelinových zábalů.

Vhodné pro poúrazové stavy, stavy po operacích.

Vířivé koupele horních končetin

Využívá se kombinace účinku tepla a silného mechanického účinku vířící vody. Teplota vody je obvykle indiferentní (34 – 36 st. C). V teplé vodě dochází lépe ke snížení svalového napětí. Vodní prostředí tak pomocí krevního oběhu upravuje funkci centrálního nervového systému, periferních i vegetativních nervů.